Capella de Sant Isidori

La Capella de Sant Isidori ubicada a la plaça major és un dels elements patrimonials més importants de la nostra ciutat, en tenim la  primera menció l’any 1646. Des de la seva construcció, entre dos parets mitjaneres, el seu ús va ser religiós, fins l’any 1936. En la postguerra, la capella fou abandonada i es va destinar a magatzem municipal. A finals dels anys 60 del segle XX, hi hagué un intent de recuperació de l’espai per activitats culturals, però la restauració no va tenir lloc fins el 1976.

La Capella sempre ha estat present en la vida de la gent de Mollerussa i així ens ho expliquen tot seguit:

  • El Sr. Jaume Capell ens relata els danys soferts per la imatge de Sant Isidori durant la Guerra Civil.

Capella de S.Isidori01 Per saber-ne més: Capella de Sant Isidori