La diligència, les fondes i hostals

Mollerussa té el seu origen en un hostal o casa de postes al camí ral de Barcelona a Lleida, reglamentat ja en temps de Jaume I, on marquesos d’Alfarràs hi tingueren una casa forta. Així doncs, la tradició de lloc de parada i fonda ha estat des dels seus inicis una activitat fonamental.

La diligència

La diligència de Lleida a Tàrrega, després d’un dia de viatge per camins i zones pantanoses feia parada i fonda a Mollerussa. Els hostes s’allotjaven i les cavalleries eren substituïdes per a poder continuar el seu recorregut l’endemà.

La diligència també feia de “recader” transportant petites mercaderies entre els diferents pobles per on passava; coneguem-ne una mica més i apreciem la maqueta que de la mateixa ha construït els Sr. Jaume Fontova.

La diligència

La diligència

Les fondes i hostals

Coneguem una mica més de les fondes i hostals que hi havia a primers de segle XX a Mollerussa, ens ho explica en el següent audiovisual el Sr.Jaume Fontova, que en va ser protagonista de primera mà, al nàixer en un dels hostals més coneguts.

Les fondes i hostals

Les fondes

La nevada de 1944

La gran nevada del 23 de febrer de 1944 va cobrir tota la plana. La neu va arribar a un metre i mig d’alçada. El pes de la neu va fer caure teulades i coberts arreu.

La vida a Mollerussa i tota la comarca es va paralitzar de cop i la recuperació de la mateixa va ser lenta i progressiva. Els trens van estar parats durant tres dies i les carreteres durant una setmana.

Aquesta data passarà a la història com un dels esdeveniments naturals més dramàtics del segle XX a les comarques lleidatanes..

El Sr. Emili Masip, testimoni de la mateixa ens explica els detalls d’aquesta gran nevada.

La nevada del 1944

La nevada de 1944

El creixement de Mollerussa. La indústria i el comerç

L’evolució de Mollerussa l’hem de vincular bàsicament al desenvolupament de l’agricultura i també, tot i que amb menys pes, a la ramaderia. La indústria, que avui en dia té un paper fonamental a la nostra ciutat, va anar consolidant-se mica en mica al voltant de l’agricultura i la ramaderia.

Els factors de creixement, la industria i el comerç

Algunes industries, que ara ja han desaparegut, varen tenir força rellevància a la ciutat desprès de la guerra, fins i tota varem donar pas a establiments comercials. Quins ha estat els factors que han influït en el ràpid creixement de la nostra ciutat?.

Podem conèixer més detalls de la mà del Sr. Manuel Roure.

La indústria i el Comerç

El creixement de Mollerussa

Un dels exponents més destacats de la indústria a Mollerussa és la Granja Castelló de la llet. El Sr. Emili Masip, que va treballar-hi des dels seus inicis, ens explica com varen ser els inicis i el desenvolupament d’aquesta industria arrelada, des del primer dia, a la nostra ciutat.

La Granja Castelló

La granja Castelló

 

La Religió

Sens dubte la religió va marcar de forma notòria bona part del segle XX. La imposició del nacional catolicisme, després de la Guerra Civil, i l’hegemonia que tenia l’Església Catòlica en tots els aspectes de la vida pública i fins i tot privada, van ser trets característics de la vida en tots els pobles de la comarca.

Poder escoltar com va influenciar la pràctica de les diferents expressions de la religió catòlica en la vida quotidiana, quins eren els costums, els rituals, els cultes, com es desenvolupaven a Mollerussa, de ben segur que ens ajudaran a entendre millor el canvi sofert i la redefinició del paper que la religió tenia i té ara.

També podem escoltar algunes anècdotes al voltant d’aquesta temàtica.

La religió

L’agricultura a Mollerussa

El desenvolupament de Mollerussa l’hem de vincular a l’evolució de l’agricultura. L’arribada de l’aigua a les terres del Pla d’Urgell va significar un canvi radical per la seva gent i per a Mollerussa.

El fet d’acollir la seu administrativa del Canal d’Urgell i les dues estacions de tren, la del Trenquet i la del Nord, per a poder transportar, fins a de Barcelona, els productes agrícoles que es conreaven en aquesta zona de la plana, va suposar i provocar una evolució permanent de la indústria i el comerç a Mollerussa, permetent així, des de l’agricultura, arribar a la ciutat i capital que ara és.

Una de les persones que més en sap i que millor ens pot explicar quina ha estat l’evolució que ha sofert l’agricultura i el món de la pagesia durant el segle XX, és el Sr. Gaspar Pinent, coneixedor i actor de primera mà d’aquesta evolució.

L'agricultura

L’ensenyament a Mollerussa

L’evolució de l’ensenyament a Mollerussa ha estat notori al llarg del temps. Des de primers del segle XX  diferents institucions, religioses o no, ha impartit i s’han dedicar a ensenyar als nens i nenes de la nostra ciutat.

Les experiències viscudes, junt amb la transformació de les escoles implantades a Mollerussa, la separació nens i nenes, el professorat, el llibre que durava tot els curs, l’uniforme … són alguns dels elements presents en el relat que tot seguit podem visualitzar i que ens dona una visió del que era i suposava anar a escola.

L'ensenyament

La guerra civil i la postguerra

La Guerra Civil ha estat sens dubte l’esdeveniment més dramàtic i traumàtic de la nostra història del segle XX . La guerra marcaria violenta i per sempre tant la memòria dels seus protagonistes directes i indirectes com la dels seus descendents i la de totes les generacions futures.

Mollerussa no en va ser una excepció, com altres ciutats, va patir represàlies i bombardejos, que causaren morts i destrucció en la localitat.

Fer-ne memòria, saber-ne més és una dels objectius que volem assolir dins d’aquest apartat de la història. En els següents audiovisuals podrem saber com la gents de Mollerussa la varen viure.

Els bombardejos a Mollerussa

La guerra civil

La guerra civil 03

 Mollerussa durant la guerra civil

MOLLEUSSA EN TEMPS DE LA GUERRA

Guerra civil02

 

 

La postguerra és present encara en moltes de les converses de qui la va patir de primera mà. La derrota republicana va suposar per Catalunya un impacte important i amb conseqüències importants: la repressió de la llengua, el racionament, l’adoctrinament, la censura…… són elements que han marcat aquest període de la nostra història.

De com és va viure aquest període a Mollerussa, ho podem descobrir en els següents audiovisuals.

La censura

La censura

El “cara al sol”, la “sección femenina” i les cartilles de racionament

Cara al sol